Weleda získala certifikát UEBT

Společnost Weleda získala certifikát UEBT

Weleda je součástí světa, ve kterém prospívají nejen lidé, ale také biodiverzita. Označení UEBT za „DODRŽOVÁNÍ ETICKÝCH PRINCIPŮ PŘI ZÍSKÁVÁNÍ SUROVIN potvrzuje, že společnost během pěstování, sklizně a dalšího zpracovávání surovin klade důraz na ochranu biodiverzity. Potvrzuje také náš závazek platit všem osobám, které jsou součástí našeho dodavatelského řetězce, spravedlivé mzdy a zacházet s nimi s respektem.

Označení UEBT, které uděluje Unie pro etický BIO obchod, se vztahuje na všechny postupy, které souvisí se získáváním zdrojů pro výrobu přírodní kosmetiky. Je to potvrzení pro spotřebitele, které dokazuje, že nám záleží na lidech a biodiverzitě (odkaz na on-line článek o biologické rozmanitosti). Jinými slovy dbáme na ochranu půdy, mikroorganismů, vody, vzduchu, rostlin, zvířat a lidí zapojených do procesu získávání našich přírodních složek.

Nicméně, toto označení se nevztahuje na specifické produkty ani suroviny.

Jak chráníme biotopy, ve kterých se vyskytují suroviny, které zpracováváme?

Neseme zodpovědnost za osoby, které pěstují, sklízí a zpracovávají přírodní suroviny. Pouze společným úsilím můžeme zaručit, že biotopy nebudou ničeny, ale využívány a chráněny udržitelným způsobem. Taková je filozofie, která stojí za označením UEBT. Weleda je jednou z prvních společností na světě, jejíž produkty nesou označení UEBT.

„Jsme velmi hrdí na to, že společnost Weleda získala certifikát UEBT a je tak jednou z prvních společností, které si toto označení důvěry mohou umístit na své produkty. Splněním pravidel naší mezinárodně uznávané směrnice Weleda zaručuje zákazníkům, že je během získávání surovin chráněná biodiverzita, zdroje jsou používány s ohledem na udržitelnost a že se všemi partnery dodavatelského řetězce je zacházeno spravedlivě a dostávají spravedlivou odměnu.“ – Rik Kutsch Lojenga, Výkonný ředitel UEBT a expert v oblasti etického získávání přírodních surovin

Jakými principy se řídí naše obchodní aktivity?

Je to 7 hlavních kritérií, které stanovuje směrnice UEBT:

  1. Zachování biologické rozmanitosti
  2. Udržitelné využívání biodiverzity
  3. Spravedlivé sdílení výhod plynoucích z využívání biologické rozmanitosti mezi společnostmi a místními komunitami
  4. Dohledání původu přírodních složek
  5. Dodržování národních a mezinárodních zákonů
  6. Přiměřené pracovní podmínky a zajištění potravin pro osoby, které se podílejí na lokálním získávání surovin
  7. Jasné informace týkající se vlastnictví půdy a práva k používání a přístupu k přírodním zdrojům

Co je UEBT?

Unie pro etický BIO obchod (UEBT)  https://www.ethicalbiotrade.org/  je neziskové sdružení, které podporuje a zároveň ověřuje závazky společností, které se zavázaly k etickému získávání surovin. UEBT stanovuje celosvětově uznávané principy etického získávání surovin. Unie pro etický BIO obchod byla založena jako odborná organizace OSN na základě Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) a pravidel stanovených Konferencí OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). 

Proč si společnost Weleda vybrala UEBT?

V porovnání s jinými certifikačními orgány, se UEBT zabývá sociálními, ekologickými a ekonomickými otázkami. Plněním kritérií, která tato UEBT směrnice stanovuje, se aktivně podílíme na zachování biodiverzity v ekosystémech. Poskytujeme domov zvířatům a rostlinám a zároveň pomáháme lidem po celém světě vést důstojný a zdravý život. Uchováváme přírodní zdroje s cílem poskytnout budoucím generacím řádný základ pro život.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *